• +48 501 602 605
  • ul. Kliny 14, 37-433 Przyszów
  • +48 501 602 605
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Często zadawane pytania

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Subkont

1. Co to jest subkonto?

Subkonto to rodzaj indywidualnego konta dla podopiecznego Fundacji, które pozwala zgromadzić środki pieniężne przeznaczone dla konkretnej osoby. Subkonto jest prowadzone przez Fundację w ramach ogólnego konta bankowego. Środki znajdujące się na subkoncie pochodzą z darowizn od indywidualnych osób lub firm.

2. Kto może posiadać subkonto?

Subkonto można założyć dla każdej osoby niepełnosprawnej/chorej bez względu na wiek czy schorzenie. Osoba zakładająca subkonto musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Kto może przekazać darowiznę?

Darowiznę może przekazać każda osoba prywatna lub firma.

4. Jak przekazać darowiznę?

Wpłacając poprzez formularz szybkich płatności udostępniony na stronie, lub zwykłym przelewem.

5. Na jakie dane powinna być wystawiona faktura podlegająca refundacji?

Prosimy aby faktury/rachunki były wystawiane na dane osoby korzystającej z subkonta lub opiekuna prawnego.

6. Jaki rodzaj dokumentów potwierdzających wydatek pozwala na refundację?

Aby potwierdzić poniesiony wydatek, należy do wniosku o refundację/zapłatę dołączyć fakturę/rachunek wystawioną na dane podopiecznego lub opiekuna prawnego lub paragony opiewające na kwotę poniżej 200zł na jednym paragonie. Dokumentem potwierdzającym wydatek może być również nota księgowa wystawiona na dane podopiecznego lub opiekuna prawnego. Do faktury/rachunku, na którym widnieje informacja “DO ZAPŁATY”, należy dołączyć jako dokument dodatkowy, potwierdzenie przelewu.

7. Jakie koszty mogą zostać zrefundowane ze środków uzbieranych na subkoncie?

Refundacji podlegają wydatki związane z lekami, leczeniem, rehabilitacją, zakupem żywności, zakupem odzieży, zakupem środków czystości i higieny osobistej, bieżące opłaty, związane z poprawą zdrowia Beneficjenta, poprawą bytu materialnego oraz wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Beneficjenta i jego rodziny.

8. W jakim czasie można wykorzystać środki zgromadzone na subkoncie?

Zgromadzone na subkoncie, można wykorzystać w dowolnym momencie po zaksięgowaniu ich na subkoncie. Środki z subkonta nie przepadają i nie mają okresu ważności.

9. Jaki jest termin wypłaty refundacji/zapłaty?

Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco i w miarę możliwości w ciągu kilku dni.

10. Ile wynosi minimalna kwota wniosku o refundację?

Minimalna kwota wniosku o refundację wynosi 100 zł

11. Czy mogę składać do refundacji dokumenty jeżeli nie posiadam jeszcze środków na subkoncie?

Dokumenty do refundacji mogą być składane nawet jeśli jeszcze nie ma środków na subkoncie. Taki wniosek po pozytywnym rozpatrzeniu będzie wypłacony po zaksięgowaniu środków na subkoncie.

12. Jaka jest różnica między wnioskiem o zapłatę a wnioskiem o refundację?

Wniosek o zapłatę oznacza zapłatę za fakturę/rachunek bezpośrednio na konto sprzedawcy/usługodawcy.

Wniosek o refundację, oznacza częściowy lub całkowity zwrot poniesionych wydatków na konto Beneficjenta lub Użytkownika Subkonta.

13. Jak dowiedzieć się ile środków pozostało na subkoncie?
Informacja o stanie zgromadzonych środków pieniężnych na subkoncie są udostępniane Beneficjentom, przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów poprzez stronę internetową lub kontakt e-mail.